Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Képviselőtestület

A Villányi RK. Plébánia Tanácsosok Testülete

Elnök: Darnai József Ágoston plébános

Világi elnök: Czinczár Attila

Villányi tagok:Tompos Tiborné jegyzőkönyv vezető,  Folcz György, Kecskésné Korsós Márta, Geréné Wéber Katalin, Mayer Istvánné, Schuller Imre, Kovács András, Lelkes Béla, Wéber Antalné, Vitényi Donát, Kovács Gézáné, Szoboszlai András.

Delegált tagok a filiákból: Kohlmann József, Rittinger Melinda/ Újpetre társplébánia/, Petruska Éva /Vokány/, Szentgyörgyvári Csabáné /Kistótfalu/, Rumszauer Ilona /Pécsdevecser/, Kiss Görgy /Palkonya/, Kurucz József /Ivánbattyán/, Simon Csabáné /Villánykövesd/, Ripszám Istvánné /Virágos/.

2014. december 8-án a Testület 4 bizottságot hozott létre a szabályzatnak megfelelően: Evangelizációs, Liturgikus, Karitász és Gazdasági bizottságot.

Evangelizációs bizottság tagjai: Mayer Istvánné, Szabóné Ulrich Krisztina, Petruska Éva, Simon Csabáné.

Liturgikus bizottság tagjai: Folcz György, Czinczár Attila, Tompos Tiborné, Mayer Istvánné.

Karitász bizottság tagjai: Geréné Wéber Katalin, Wéber Antalné.

Gazdasági bizottság tagjai: Darnai József Ágoston plébános, Czinczár Attila világi elnök, Mayer Istvánné pénztáros, Kecskésné Korsós Márta gazdasági felügyelő, Szoboszlai András, Vitényi Donát, Schuller Imre gazdasági gondnokok, Kovács Gézáné, Lelkes Béla számvizsgálók.

A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek 
S z a b á l y z a t á b ó l :

Az egyházközségi képviselőtestület fogalma: 
az egyházközségi képviselőtestület a plébánia tanácsa, amely - megfelelő szervei útján - betölti a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács azon feladatait, amit az egyetemes egyházjog ajánl.

Vezetője és tagjai: 
A képviselőtestület vezetője a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig - ahol ez indokolt - helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki.

A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik

  1. tartósan az egyházközség területén laknak;
  2. ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében;
  3. teljesen cselekvőképesek;
  4. az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből;
  5. megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni);
  6. egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik;
  7. 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek;
  8. készek a feladat ellátására.

A képviselőtestület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.

A képviselőtestület feladata, 
hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Feladatait az egyházi elnök által összehívott gyűléseken tárgyalja meg.